Rekisteriseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (GDPR) mukainen rekisteriseloste.

1.    Rekisterinpitäjä:
Flexound Systems Oy (Y-tunnus: 2543635-3)
Tietäjäntie 2
02130 Espoo
Sähköpostiosoite: info@flexound.com

 

2.    Rekisterin nimi:
Taikofon FeelSound Player verkkokaupan asiakasrekisteri

 

3.    Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:
Henkilö on rekisteröitynyt Taikofon verkkokaupan asiakkaaksi tai tilannut tuotteita Taikofon verkkokaupasta. Jotta asiakas voi tilata tuotteita tästä verkkokaupasta, tulee hänen hyväksyä henkilötietojensa käsittely tässä rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.

 

4.    Rekisterin pitämisen tarkoitus ja oikeusperuste:
Rekisterin käyttötarkoitus on Taikofon verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten käsittely. Lisäksi asiakasrekisteriin voi erikseen liittyä ilman tuotteiden ostamista.

Rekisteriä käytetään myös kadonneiden toimitusten seurantaan sekä tuotetakuuseen liittyviin selvityksiin. Tietoja voidaan käyttää Taikofon verkkokaupan toiminnan edelleen kehittämiseen.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietoasetuksen määrittelemällä tavalla. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Taikofon verkkokaupan markkinoinnissa.

 

5.    Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisterin tiedot saadaan asiakkailta heidän ostaessaan tuotteita sivuilla olevasta verkkokaupasta tai liittymällä asiakasrekisteriin.

 

6.    Rekisteriin rekisteröitävät tiedot:
Henkilön etu- ja sukunimi, postiosoite, mahdollinen toimitusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja tiedot tilauksista (tuote ja tilausajankohta)

 

7.    Tietojen luovutus:
Tietoja ei luovuteta verkkokaupan ulkopuolisille tahoille (kolmansille osapuolille), paitsi Flexound Systems Oy:n käyttäessä ulkopuolisia palveluja, kuten maksupalvelut (Klarna), perintätoimet tai tilausten toimitusten ja palautuksien toteuttaminen (Posti, DHL, FedEx, GLS & DB Schenker).

 

8.   Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyillä on oikeus pyytää pääsy omiin henkilötietoihin, vaatia näiden oikaisemista tai poistamista rekisteristä kokonaan (oikeus tulla unohdetuksi). Rekisteröidyillä on myös oikeus rajoittaa ja vastustaa omien henkilötietojen käsittelyä sekä vastustaa niiden siirtoa järjestelmästä toiseen.

 

9.    Rekisterin suojaus:
Rekisterit sijaitsevat turvallisilla palvelimilla joiden käyttö on suojattu vahvoilla salasanoilla. Käyttämämme palveluntarjoajat ovat myös sitoutuneet korkeaan suojauksen tasoon.

 

10. Rekisterin sijainti:
Jotta voimme käsitellä tilauksia, käytämme myös EU:n ulkopuolilla kolmansissa sijaitsevia palveluntarjoajia.

Verkkosivumme ja verkkokauppamme järjestelmän toimittaja on Snowfire AB, jonka serverit voivat olla sijoitettuna EU-maiden lisäksi muualle maailmaa. Snowfire käsittelee seuraavia henkilötietoja: Henkilön etu- ja sukunimi, postiosoite, mahdollinen toimitusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja tiedot tilauksista (tuote ja tilausajankohta).

Varastoamme ja siihen liittyvää varastonhallintajärjestelmää hallitsee ja operoi Koivua Oy. Tilauksista välitetään tarpeelliset tiedot (tilatut tuotteet, nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) heidän tietojärjestelmään, josta edelleen kuljetuspalvelulle (Posti, DHL, FedEx, GLS & DB Schenker). Koivua Oy:n ja kuljetuspalvelun tietojärjestelmät saattavat sijaita Euroopan Unionin ulkopuolella.

Maksunvälittäjämme Klarna AB tietosuojaselosteen löydät täältä:
https://www.klarna.com/fi/ehdot/ Klarnan serverit voivat olla sijoitettuna EU-maiden lisäksi muualle maailmaa. Klarna käsittelee seuraavia henkilötietoja: Henkilön etu- ja sukunimi, postiosoite, mahdollinen toimitusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja tiedot tilauksista (tuote ja tilausajankohta).

Asiakkaat jotka ovat liittyneet sähköpostilistallemme, koska haluavat saada lisää tietoa tuotteistamme ja yrityksestämme tulevaisuudessa, hyväksyvät että heidän henkilötietoja käsitellään myös seuraavissa järjestelmissä:

Snowfire AB. Kyseisen palveluntarjoajan serverit voivat olla sijoitettuna EU-maiden lisäksi muualla maailmassa. Snowfire käsittelee seuraavia henkilötietoja: Etu- ja sukunimi ja sähköpostiosoite.

 

11.  Henkilötietojen säilytysaika:
Asiakkaan antamia tietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan tai niin kauan, kunnes tämä pyytää niiden tietojen poistoa rekisteristä. Asiakkaan antamia tietoja voidaan säilyttää myös yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten.

12. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.